Námskeið Brunamálaskólans

Áætlun um námskeið Brunamálaskólans á hverju ári er birt á heimasíðunni um leið og hún liggur fyrir og er einnig send slökkviliðsstjórum.

Slökkvilið landsins eru á haustmánuðum beðin að koma á framfæri óskum um námskeið í heimabyggð og þátttöku í öðrum námskeiðum. Óskir um námskeið fyrir næsta starfsár, þurfa að berast skólastjóra eigi síðar en 30. september á eyðublöðum sem unnt er að nálgast hér að neðan.

Eftirfarandi námskeið eru í boði:

Fjarnám: Námskeið 1, Námskeið 2, fyrri hluti og Námskeið 2, seinni hluti.

Yfirlit yfir námskeið Brunamálaskólans 2019

Námskeið 3

Námskeið 4

Atvinnuslökkviliðsmaður

Eldvarnaeftirlit, námskeið 1

Eldvarnaeftirlit, námskeið 2

Eldvarnaeftirlit, námskeið 3

Stjórnandi hlutastarfandi liðs

Stjórnandi atvinnuliðs

Slökkviliðsstjóri hlutastarfandi liðs

Samkvæmt 11. grein reglugerðar um Brunamálaskólann og réttindi og skyldur slökkviliðsmanna skulu slökkviliðsmenn sem gegna hlutastarfi hljóta menntun í samræmi við þá þjónustu sem slökkvilið skulu veita samkvæmt brunavarnaáætlun viðkomandi sveitarfélags. Námið skiptist í námskeið 1-4 auk endurmenntunar. Slökkviliðsmenn sem gegna hlutastarfi skulu að minnsta kosti hafa lokið fornámi, námskeiði 1 og fyrri og seinni hluta námskeiðs 2.

Skráning á námskeið þarf að berast skólastjóra á þar til gerðu eyðublaði að minnsta kosti 14 dögum áður en það hefst. Eyðublaðið birtist hér að neðan. Náist ekki lágmarksfjöldi á námskeiðið fellur það niður. Skráningarblaðið er jafnframt staðfesting slökkviliðsstjóra á að viðkomandi slökkviliðsmenn hafi lokið fornámi og námi sem samsvarar undanfarandi námskeiðum og hafi aukin ökuréttindi þar sem það á við.

Óskir um námskeið 

Umsókn um námskeið

Nám hlutastarfandi slökkviliðsmanna Til baka