Leiðbeiningar um brunavarnir

 
Númer  Nafn  Útgáfa  Dags.
BST 2.01  Leiðbeiningar um plássþörf slökkvistöðva  1.0  09.2009
BST 2.02  Leiðbeiningar um slökkviæfingar í brennandi húsum  1.0  09.2009
BST 2.03  Leiðbeiningar um hlífðarfatnað fyrir slökkviliðsmenn  1.0  20.04.2011
BST 2.03  Gátlistar vegna skráningar og skoðunar á búnaði  1.0  17.04.2011 
BST 2.05  Leiðbeiningar um ráðningu slökkviliðsstjóra  1.0  05.2010
MVS2.06  Leiðbeiningar um slökkvifroðu og slökkvistarf með froðu  1.0  12.2010
MVS2.07  Þrýstiloft með öndunarvörn, rekstur loftpressu, áfylling lofts á loftkúta reykköfunartækja, þrýstiprófun loftkúta og eftirlit með loftgæðum   1.0  03.2011
 MVS2.07  Eyðublað fyrir skrá yfir rekstur loftpressu    
   Leiðbeiningar um fyrstu aðgerðir slökkviliðs á vettvangi  1.0  06.1996
 6.017  Brunavarnir á tjald- og hjólhýsasvæðum  1.0  08.06.2015 
 6.022  Eldingavarar á byggingum  1.0  17.12.2015
 6.032  Reykköfunarbók lengri útgáfa  1.0  01.10.2014
 6.033  Reykköfunarbók styttri útgáfa  1.0  01.10.2014
 6.042  Leiðbeiningar um efni og gerð brunavarnaáætlana  1.0  05.06.2015 
 6.048  Slökkvikerfi fyrir eldhús  1.0  17.12.2015
 6.051  Eyðublað um starfsréttindi reykkafara  1.1  08.12.2014 
 6.053  Leiðbeiningar um mat á búnaðar- og mannaflaþörf  1.0  05.06.2015
 6.065  Leiðbeiningar um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar  1.0  05.06.2015
 6.073  Leiðbeiningar um geymslu á ammoníum nítrat áburði NH4NO3 (oft kallaður kjarni)  1.0  05.03.2018
 6.074  Sorptunnur úr plasti  1.0  19.02.2018
 6.075  Leiðbeiningar um brunavarnir í jarðgöngum  1.0  05.03.2018
 6.079  Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar og Minjastofnunar um brunavarnir í friðlýstum kirkjum  1.0  13.04.2018
 C.008  Búnaður þjónustuaðila reykköfunartækja  1.1   05.09.2014
 D.007  Leiðbeiningar vegna viðhalds handslökkvitækja  1.0  25.06.2014
 N.009  Námstyrkir úr fræðslusjóði brunamála  1.0  31.03.2014
Til baka