Leiðbeiningar við byggingarreglugerð 112/2012

Hér má finna leiðbeiningar við byggingarreglugerð nr. 112/2012 með áorðnum breytingum. Eldri útgáfur leiðbeininga er hægt að nálgast hjá Mannvirkjastofnun.

Leiðbeiningar þessar eru meginreglur og eru þær í stöðugri endurskoðun. Ef notendur leiðbeininganna hafa eitthvað við þær að athuga eru þeir vinsamlegast beðnir að koma athugasemdum á framfæri við MannvirkjastofnunSenda athugasemd vegna leiðbeininga.

Númer Nafn Útgáfa. Dags. 
2.2.2  Rannsóknir á slysum og tjónum  1.1    31.05.2018
2.3.1 Byggingarleyfisskyldar framkvæmdir  1.5  07.01.2019
2.3.6 Málsmeðferð vegna tilkynntra framkvæmda  1.1  29.05.2018
2.4.3  Sérstakar kröfur (vegna byggingarleyfis)  1.1  30.05.2018
2.6.1 Umsókn um stöðuleyfi
 1.1  30.05.2018
2.6.2 Heimild leyfisveitanda til að fjarlægja lausamuni
 1.1  01.06.2018
2.9.1 Stöðvun framkvæmda, lokun mannvirkja o.fl.  1.1  01.06.2018
2.9.2 Aðgerðir til að knýja fram úrbætur  1.1  04.06.2018
2.9.3 Áminning og missir löggildingar eða starfsleyfis  1.1  04.06.2018
3.7.3  Stöðuskoðanir leyfisveitanda  1.0  15.05.2019
4.5.3  Greinargerðir hönnuða  1.3  01.04.2019
4.5.4   Efnisyfirlit hönnunargagna  1.1  11.05.2018
4.5.5  Yfirlit yfir útreikninga, rökstuðning og aðrar forsendur hönnunar   1.1  11.06.2018
4.6.1  Kröfur (gæðastjórnunarkerfi hönnuða og hönnunarstjóra)  1.3  15.05.2019
4.8.1  Kröfur (gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra)  2.2         07.01.2019
4.9.1 Kröfur (samningur byggingarstjóra við eiganda)  1.2  18.02.2019
4.10.1 Ábyrgð og verksvið iðnmeistara
 1.2  18.02.2019
4.10.2  Gæðastjórnunarkerfi iðnmeistara  1.4    18.02.2019
6.1.3   Kröfur um algilda hönnun   1.3  09.09.2019
6.1.5   Breytingar á þegar byggðu mannvirki eða breytt notkun   1.1  09.09.2019
6.2.1  Staðsetning bygginga   1.3  09.09.2019
6.2.2 Aðkomuleiðir og umferðasvæði innan lóðar  1.3  16.09.2019
6.2.3 Algild hönnun aðkomu að byggingum  3.3  17.09.2019
6.2.4  Bílastæði hreyfihamlaðra  4.7  26.06.2019
6.4.2  Inngangsdyr/Útidyr og svala-/garðdyr  4.3  26.06.2019
6.4.3  Dyr innanhúss  3.2  26.06.2019
6.4.4  Gangar og anddyri  4.4  26.06.2019
6.4.6  Stigar, tröppur og þrep   2.2  26.06.2019
6.4.7  Stigapallar   2.2  15.05.2019
6.4.8  Stigar og tröppur - breidd og lofthæð  4.1  18.06.2018
6.4.9  Stigar og tröppur - gönguhlutfall, framstig, uppstig, skilgreiningar o.fl  2.1  18.06.2018
6.4.10  Sveigðar tröppur, hringstigar og útitröppur  2.2  15.05.2019
6.4.11 Skábrautir og hæðarmunur  3.2  27.06.2019
6.4.12  Lyftur og lyftupallar  3.3  27.06.2019
6.5.1  Almennt (handrið og handlistar)  3.1  19.06.2018
6.5.2  Frágangur handlista  1.5  27.06.2019
6.5.3  Frágangur handriðs  2.2  25.06.2018
6.5.4  Hæð handriðs  2.1  25.06.2018
6.6.1  Almennar kröfur  2.2  27.06.2019
6.7.1 Almennar kröfur til íbúða
 1.3  03.07.2019
6.7.2  Lofthæð og birtuskilyrði
 4.1  25.06.2018
6.7.3 Íbúðir hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar  1.2  04.07.2019
6.7.4  Íbúðir í kjallara og á jarðhæð  2.1  25.06.2018
6.8.1  Almennt  1.1  04.07.2019
6.8.3  Algild hönnun snyrtinga og baðherbergja  2.3  15.05.2019
6.10.1  Almennt  2.2  15.05.2019
6.10.2  Sjúkrahús, hjúkrunar-, dvalar-, hvíldar- og hressingarheimili  1.2  26.06.2018
6.10.4  Íbúðir og heimavistir fyrir námsmenn (stúdentagarðar)  3.2  26.06.2018
6.11.1  Frístundahús  3.3  05.07.2019
6.11.2  Sæluhús, veiðihús, fjallaskálar o.fl.  1.3  14.08.2019
6.11.5  Bílgeymslur  1.4  14.08.2019
6.11.6  Sérstök mannvirki  1.3  14.08.2019
6.11.7  Þjónustukjarnar  1.3  14.08.2019
6.11.8  Starfsmannabúðir  1.3  14.08.2019
6.12.6  Sorpgeymslur og sorpflokkun  2.1  27.06.2018
6.13.1  Bréfakassar  2.1  27.06.2018
7.1.3  Umferðarleiðir  2.2  14.08.2019
9.4.2  Sjálfvirk brunaviðvörun  1.1  28.06.2018
9.4.5  Slöngukefli  1.1  29.06.2018
9.4.7 Hurðalokari (pumpa)  1.1  29.06.2018
9.4.8  Sjálfvirk reyklosun  1.1  02.07.2018
9.4.12 Neyðarlýsing  1.1  02.07.2018
9.5.2  Flóttaleiðir  1.0  05.05.2014
9.5.3  Aðgengi að flóttaleiðum  1.1  03.07.2018
9.5.4  Ein flóttaleið frá rými  1.1  04.07.2018
9.5.5  Björgunarop  1.1  01.12.2015
9.5.7  Fólksfjöldi  1.1  04.07.2018
9.5.11 Leiðamerkingar á flóttaleiðum  1.1  04.07.2018
9.6.4  Olíugeymar og olíuskiljur  2.1  18.07.2018
9.7.1  Varnir gegn útbreiðslu elds  1.1  18.07.2018
9.7.6  Smáhýsi  3.1  18.07.2018
9.8.4  Reyklosun  1.1  18.07.2018
9.8.5  Stigleiðsla  1.1  20.07.2018
9.8.7  Merkingar  1.1  20.07.2018
9.9.3 Brunamótstaða burðarvirkja - staðlað brunaferli  1.1  20.07.2018
9.9.5  Hönnun með náttúrulegu brunaferli  1.1  20.07.2018
10.2.6  Loftræsing í skólum og sambærilegum byggingum  1.1  27.06.2018
10.2.7 Loftræsing atvinnuhúsnæðis  1.1  28.06.2018
10.4.2  Kröfur (útilýsing)  1.2  28.06.2018
11.1.2  Kröfur (hljóðvist)  1.1  28.06.2018
11.1.3  Staðfesting hljóðvistar vegna þegar byggðra mannvirkja  1.1  28.06.2018
16.1.1  Almennar kröfur - (afhending handbókar)  1.1  28.06.2018

Ef einhver vill senda ábendingu vegna leiðbeiningar má gera það með því að smella á slóðina hér fyrir neðan eða fara á forsíðu heimasíðu stofnunarinnar og senda ábendingu þaðan.

Senda athugasemd vegna leiðbeininga

Til baka