Spurningar og svör um byggingamál

Gæðastjórnunarkerfi 

 
 Varðar
 Spurning
 Almenn atriði
 Hvaða kröfur eru gerðar til gæðastjórnunarkerfa hönnuða, byggingarstjóra og iðnmeistara?
 Almenn atriði   Hvaða aðilar þurfa að koma sér upp gæðastjórnunarkerfi?
 Almenn atriði  Hvað ef ég er ekki kominn með skráð gæðastjórnunarkerfi?
   

Stjórnsýsla byggingarfulltrúa

 Varðar  Spurning
 Byggingarleyfi Hvenær þarf að sækja um byggingarleyfi?
 Byggingarleyfi
Þarf í einhverjum tilvikum ekki að sækja um byggingarleyfi, t.d. vegna minniháttar framkvæmda?
 Almenn atriði Hvað er mannvirki?
 Almenn atriði
Í hvaða tilvikum á Mannvirkjastofnun að rannsaka slys og tjón á mannvirkjum skv. lögum um mannvirki?
 Byggingarleyfi
Hvaða gögnum á að skila vegna byggingarleyfisumsóknar og hvaða meðferð á slík umsókn að fá?
 Byggingarleyfi
Eru skilti byggingarleyfisskyld?
 Stöðuleyfi Hvenær þarf að sækja um stöðuleyfi skv. byggingarreglugerð?
 Skoðunarstofur Mega aðrir en byggingarfulltrúar og starfsmenn þeirra fara yfir uppdrætti eða framkvæma áfangaúttektir?
 Skoðunarstofur  Hvert er hlutverk byggingarfulltrúa ef faggilt skoðunarstofa annast eftirlit?
 Skoðunarstofur
Hvaða skilyrði þurfa faggiltar skoðunarstofur að uppfylla til að mega starfa?
 Hönnunarstjóri Hvert er hlutverk hönnunarstjóra?
 Úttektir Hvað er öryggisúttekt?
 Úttektir  Hver er munurinn á öryggis- og lokaúttekt?
 Úttektir
Hverjir eru viðstaddir öryggis- og lokaúttekt og hverjir geta óskað eftir þeim?


 Starfsleyfi byggingarstjóra
 Varðar  Spurning
 Almenn atriði Til eru þrjár tegundir starfsleyfa byggingarstjóra, þ.e. byggingarstjóri I, II og III. Hver er munurinn?
 Almenn atriði Geta fyrirtæki verið byggingarstjórar?
 Almenn atriði Hvert er hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra?

 

Til baka