Rafföng

Öll rafföng sem markaðssett eru á Íslandi skulu uppfylla ákvæði um öryggi sem fram koma í reglugerð um raforkuvirki, nr. 678/2009 (7. gr. ásamt viðaukum) og einnig ákvæði um rafsegulsamhæfi sem sett eru fram í reglugerð um sama efni, nr. 397/2012

Ofangreindar reglugerðir eru annars vegar byggðar á lágspennutilskipun Evrópusambandsins, 2014/35/ESB (LVD)  og hins vegar tilskipun Evrópusambandsins um rafsegulsamhæfi 2004/108/EC. Sömu reglur gilda því að mestu á Evrópska efnahagssvæðinu (EES), sem samanstendur af Evrópusambandinu (ESB), Íslandi, Liechtenstein og Noregi, um þau rafföng sem falla undir tilskipanir ESB og staðfestar hafa verið af sameiginlegu EES-nefndinni. 

Framleiðendur og/eða innflytjendur bera ábyrgð á að ákvæðum ofangreindra reglugerða sé fylgt. Faggiltar skoðunarstofur í umboði rafmagnsöryggissviðs Mannvirkjastofnunar sjá með virku markaðseftirliti til þess að rafföng uppfylli þau skilyrði sem sett eru í reglugerðunum. Markaðseftirlitið fer fram í samræmi við verklagsreglur og skoðunarhandbók Mannvirkjastofnunar.

Í upplýsingaritinu „Reglur um markaðssetningu raffanga“ er fyrst og fremst fjallað um rafföng sem falla undir ofangreindar tilskipanir ESB (LVD og EMC). Ritið er til leiðbeiningar framleiðendum, innflytjendum og öðrum söluaðilum, það er hvorki tæmandi né lagalega bindandi.

*) LVD (Low Voltage Directive) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/35/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða fram á markaði rafföng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka.

**) EMC (Electro Magnetic Compatibility) Tilskipun ráðsins frá 15. desember 2004 um samræmingu laga aðildarríkjanna um rafsegulsamhæfi.

Nánari upplýsingar: reglugerðir, staðlar og tilskipanir

Markaðssetning raffanga - upplýsingar
Reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki ásamt áorðnum breytingum (sbr. reglugerð nr. 699/2009, 494/2010, 543/2013, 785/2014 og 1055/2017).*
*Ef þessu skjali ber ekki saman við texta ofangreindra reglugerða eins og hann er birtur í B-deild Stjórnartíðinda gildir textinn sem birtur er í Stjórnartíðindum.
Reglugerð um raforkuvirki nr. 678/2009
Reglugerð nr. 1055/2017 um breytingar á reglugerð um raforkuvirki
Reglugerð nr. 785/2014 um breytingar á reglugerð um raforkuvirki
Reglugerð nr. 699/2009 um breytingar á reglugerð um raforkuvirki
Reglugerð nr. 397/2012 um rafsegulsamhæfi ásamt áorðnum breytingum (sbr. reglugerð nr. 786/2014)*
*Ef þessu skjali ber ekki saman við texta ofangreindra reglugerða eins og hann er birtur í B-deild Stjórnartíðinda gildir textinn sem birtur er í Stjórnartíðindum.
Reglugerð nr. 397/2012 um rafsegulsamhæfi
Reglugerð nr. 786/2014 um breytingar á reglugerð um rafsegulsamhæfi 
Lágspennutilskipun, LVD, um öryggi raffanga ásamt ítarefni
EMC-tilskipun um rafsegulsamhæfi ásamt ítarefni
Samhæfðir staðlar, öryggi raffanga
Samhæfðir staðlar, rafsegulsamhæfi
Samræmisyfirlýsing
Samræmisyfirlýsing (dæmi á ensku)
Verklagsreglur, markaðseftirlit raffanga
Skoðunarhandbók, markaðseftirlit raffanga

Til baka