Hættuleg efni í rafföngum - RoHS

Öll rafföng sem markaðssett eru á Íslandi skulu uppfylla ákvæði varðandi efnainnihald sem fram koma í reglugerð um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði, nr. 630/2014

Ofangreind reglugerð er byggð á tilskipun Evrópusambandsins um sama efni, 2011/65/ESB (RoHS*), og gilda því sömu reglur á Evrópska efnahagssvæðinu (EES), sem samanstendur af Evrópusambandinu (ESB), Íslandi, Liechtenstein og Noregi, um þau rafföng sem falla undir tilskipanir ESB og staðfestar hafa verið af sameiginlegu EES-nefndinni. 

Framleiðendur og/eða innflytjendur bera ábyrgð á að ákvæðum ofangreindrar reglugerðar sé fylgt. Faggiltar skoðunarstofur í umboði rafmagnsöryggissviðs Mannvirkjastofnunar sjá með virku markaðseftirliti til þess að rafföng uppfylli þau skilyrði sem sett eru í reglugerðinni. 

Í upplýsingaritinu „Reglur um markaðssetningu raffanga“ er fyrst og fremst fjallað um rafföng sem falla undir LVD**- og EMC***-tilskipanir ESB, en engu að síður eiga sömu reglur við varðandi RoHS, m.a. hvað varðar skyldur rekstraraðila (framleiðenda, innflytjenda og dreifingaraðila), ESB-samræmisyfirlýsingu og CE-merkingu. Ritið er til leiðbeiningar framleiðendum, innflytjendum og öðrum söluaðilum, það er hvorki tæmandi né lagalega bindandi. 

*) RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB frá 8. júní 2011 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði.

**) LVD (Low Voltage Directive) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/35/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða fram á markaði rafföng sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka.

***) EMC (Electro Magnetic Compatibility) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/30/ESB frá 26. febrúar 2014 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi rafsegulsamhæfi 

Nánari upplýsingar, reglugerð og tilskipun 

Reglur um markaðssetningu raffanga

Reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði

Reglugerð nr. 548/2018 um (7.) breytingu á reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði
Reglugerð nr. 262/2018 um (6.) breytingu á reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði
Reglugerð nr. 1036/2016 um (5.) breytingu á reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði
Reglugerð nr. 753/2016 um (4.) breytingu á reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði
Reglugerð nr. 462/2016 um (3.) breytingu á reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði
Reglugerð nr. 727/2015 um (2.) breytingu á reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði
Reglugerð nr. 928 2014 um (1.) breytingu á reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði

RoHS-tilskipunin um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði, ásamt ítarefni

ESB-samræmisyfirlýsing (dæmi á íslensku)

ESB-samræmisyfirlýsing (dæmi á ensku)