01.01 2011

Forstjóri Mannvirkjastofnunar settur til þriggja mánaða

Umhverfisráðherra hefur sett Björn Karlsson, fráfarandi brunamálastjóra, til að gegna starfi forstjóra Mannvirkjastofnunar í þrjá mánuði. Ný lög um mannvirki hafa öðlast gildi en við gildistöku þeirra verður sett á fót sérstök Mannvirkjastofnun sem tekur við málefnum Brunamálastofnunar auk verkefna er varða byggingarmál. Samhliða því verður Brunamálastofnun lögð niður. Starf forstjóra Mannvirkjastofnunar verður auglýst strax í upphafi nýs árs.

Markmið nýrra laga um mannvirki er að auka öryggi og gæði mannvirkja, efla neytendavernd, bæta skilvirkni í stjórnsýslu mannvirkjamála og tryggja faglega yfirsýn í málaflokknum og samræma byggingareftirlit um land allt.  Mannvirkjastofnun hefur einnig það hlutverk að hafa eftirlit með og vinna að samræmingu brunavarna og rafmagnsöryggismála í landinu, stuðla að samvinnu þeirra sem starfa að brunavörnum og reka Brunamálaskólann.