27.01 2011

Sex sækja um starf forstjóra Mannvirkjastofnunar

Sex sóttu um starf forstjóra Mannvirkjastofnunar en umsóknarfrestur rann út 21. janúar síðastliðinn. Eftirtaldir sóttu um starfið:

Dr. Bjarki Jóhannesson

Björn Helgason

Dr. Björn Karlsson

Friðrik Ólafsson

Jónas Ingólfur Gunnarsson

Vífill Björnsson

Umhverfisráðuneytið hefur ákveðið að skipa þriggja manna nefnd til að fara yfir og leggja mat á umsóknirnar. Nefndina skipa Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands, Guðrún Ólafsdóttir, verkfræðingur hjá Verkís og Sigrún Jóhannesdóttir, forstjóri Persónuverndar.

Ný lög um mannvirki komu til framkvæmdar 1. janúar á þessu ári. Við gildistöku laganna var sett á fót sérstök Mannvirkjastofnun sem tók við málefnum Brunamálastofnunar auk verkefna er varða byggingarmál. Samhliða því var Brunamálastofnun lögð niður.

Markmið nýrra laga um mannvirki er að auka öryggi og gæði mannvirkja, efla neytendavernd, bæta skilvirkni í stjórnsýslu mannvirkjamála og tryggja faglega yfirsýn í málaflokknum og samræma byggingareftirlit um land allt. Mannvirkjastofnun hefur einnig það hlutverk að hafa eftirlit með og vinna að samræmingu brunavarna í landinu, stuðla að samvinnu þeirra sem starfa að brunavörnum og reka Brunamálaskóla.