13.03 2013

Drög að breytingum á byggingarreglugerð

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur í samvinnu við Mannvirkjastofnun unnið drög að breytingu á 9. hluta byggingarreglugerðar nr. 112/2012 sem lýtur að vörnum gegn eldsvoða. Tekið er á móti umsögnum og athugasemdum um breytingarnar á vef Umhverfis og auðlindaráðuneytisins til 18. mars næstkomandi.

Með breytingunum er tekið tillit til ábendinga sem borist hafa á þeim tíma sem liðinn er frá setningu reglugerðarinnar um atriði sem m.a. lúta að hagkvæmari lausnum á vörnum gegn hættu af eldi. Framsetningu krafna er breytt á þann hátt að ákvæðum 9. hluta reglugerðarinnar er skipt í meginreglur sem eru ávallt ófrávíkjanlegar og viðmiðunarreglur sem eru frávíkjanlegar með tækniskiptum eða brunahönnun. Viðmiðunarreglurnar koma þannig í stað viðauka II.

Aðrar breytingar felast einkum í annarri uppröðun ákvæða og að orðalag er gert skýrara.

Allar nánari upplýsingar um drögin og frest til þess að skila inn umsögn vegna þeirra er að finna á heimasíðu ráðuneytisins:

http://www.umhverfisraduneyti.is/frettir/nr/2357