10.03 2014

Ársskýrslur um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2013

Mannvirkjastofnun hefur yfirumsjón með markaðsgæslu raffanga á Íslandi auk þess að annast markaðseftirlit með rafföngum sem við notkun er ætlað að vera varanlega tengd mannvirkjum, þ.e. skrúfuð eða boltuð föst eða tengd fastri raflögn í mannvirkjum, sem og rafföngum til iðnaðar- og atvinnunota. Stofnunin fylgist með rafföngum á markaði og tekur við ábendingum frá notendum og öðrum aðilum. Faggiltar skoðunarstofur annast í umboði Mannvirkjastofnunar framkvæmd skoðana á rafföngum á markaði í samræmi við gildandi samning hverju sinni, verklagsreglur og skoðunarhandbók Mannvirkjastofnunar.

Á árinu 2013 sinntu tvær skoðunarstofur þessu verkefni, Aðalskoðun hf fyrstu þrjá mánuði ársins og BSI á Íslandi ehf aðra mánuði. Komnar eru út ársskýrslur þessara skoðunarstofa um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2013. Í þeim kemur m.a. fram að farið var í samtals 243 heimsóknir til söluaðila raffanga á síðasta ári og 15.522 rafföng „skimuð" í þessum heimsóknum - skýrslurnar má nálgast á slóðunum hér að neðan: 

Skoða ársskýrslu BSI á Íslandi ehf um markaðseftirlit raffanga

Skoða ársskýrslu Aðalskoðunar hf um markaðseftirlit raffanga