04.03 2015

Ársskýrsla um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2014

Ársskýrsla um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2014

Mannvirkjastofnun hefur yfirumsjón með markaðsgæslu raffanga á Íslandi auk þess að annast markaðseftirlit með rafföngum. Stofnunin fylgist með rafföngum á markaði og tekur við ábendingum frá notendum og öðrum aðilum.
Faggilt skoðunarstofa, BSI á Íslandi ehf, annast í umboði Mannvirkjastofnunar framkvæmd skoðana á rafföngum á markaði í samræmi við gildandi samning hverju sinni, verklagsreglur og skoðunarhandbók Mannvirkjastofnunar.
Komin er út ársskýrsla BSI á Íslandi ehf um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2014. Þar kemur m.a. fram að farið var í 286 heimsóknir til söluaðila raffanga á síðasta ári og  21.999 rafföng „skimuð" í þessum heimsóknum -
skýrsluna má nálgast hér.