17.10 2017

Könnun á orkumerkingum ryksuga

Könnun á orkumerkingum ryksuga

Í október 2017 lét Mannvirkjastofnun framkvæma skoðun á ástandi orkumerkinga nokkurra gerða af ryksugum til heimilisnota. Skoðanir voru framkvæmdar af BSI á Íslandi ehf sem er faggilt skoðunarstofa á sviði markaðseftirlits.

Í skoðuninni var ástand orkumerkinga 92 ryksuga af mismunandi gerð, skoðað. Einungis 55% tækjanna reyndust hafa fullnægjandi orkumerkingar, í 20% tilfella þóttu merkingarnar ekki fullnægjandi. Í 25% tilfellum reyndust ryksugurnar ekki hafa nauðsynlegar orkumerkingar.

Er þetta athyglisvert í ljósi þess að stofnunin lét framkvæma sambærilega skoðun á orkumerkingum ryksuga hjá sömu söluaðilum í mars sl. og virðist ástand orkumerkinga ryksuga lítið hafa lagast síðan þá. Í skoðuninni sem framkvæmd var í mars reyndust einungis 39% tækjanna reyndust hafa fullnægjandi orkumerkingar, í 40% tilfella þóttu merkingarnar ekki fullnægjandi. Í 21% tilfellum reyndust ryksugurnar ekki hafa nauðsynlegar orkumerkingar.

Með lögum nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun er innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2010/30/ESB frá 19. maí 2010 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar á orkutengdum vörum er greina frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum. Lögin og tilskipunin eru rammi um kröfur sem gerðar eru til einstakra vörutegunda, s.s. ýmissa gerða heimilistækja, og settar eru fram í sérstökum reglugerðum fyrir hvern vöruflokk.

Markmiðið er að tryggja að neytendur hafi greiðan aðgang að samræmdum upplýsingum um orkunotkun vara sem tengjast orkunotkun („energy-related products“), verði þannig betur upplýstir og velji því frekar vörur sem hafa góða orkunýtni. Þannig sé stuðlað að því að orka sé notuð með skynsamlegum og hagkvæmum hætti, að náð sé fram orkusparnaði og dregið úr umhverfisáhrifum.

Lögin gera þeim sem bjóða fram vörur sem falla undir þessa löggjöf skylt að láta neytendum í té og vekja athygli þeirra á upplýsingum um orkunotkun, orkunýtni, hávaða og annað er varðar rekstur þeirra og kveðið er á um í reglugerð fyrir viðkomandi vöruflokk.