14.05 2018

Ársskýrsla um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2017

Ársskýrsla um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2017

Mannvirkjastofnun hefur yfirumsjón með markaðsgæslu raffanga á Íslandi auk þess að annast markaðseftirlit með rafföngum. Stofnunin fylgist með rafföngum á markaði og tekur við ábendingum frá notendum og öðrum aðilum. 
Faggilt skoðunarstofa, BSI á Íslandi ehf, annast í umboði Mannvirkjastofnunar framkvæmd skoðana á rafföngum á markaði í samræmi við gildandi samning hverju sinni, verklagsreglur og skoðunarhandbók Mannvirkjastofnunar. 
Komin er út ársskýrsla BSI á Íslandi ehf um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2017. Þar kemur m.a. fram að farið var í 198 heimsóknir til söluaðila raffanga á síðasta ári og 15.149 rafföng „skimuð" í þessum heimsóknum. Skýrsluna má nálgast hér á vef Mannvirkjastofnunar.