08.08 2018

Ný reglugerð um starfsemi slökkviliða

Ný reglugerð um starfsemi slökkviliða

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti hefur gefið út reglugerð um starfsemi slökkviliða nr. 747/2018 sem var birt í B-deild stjórnartíðinda 1. ágúst síðastliðinn og tók gildi sama dag.

Um er að ræða nýja reglugerð sem kveður á um lágmarkskröfur um tækjakost, húsnæði og mannafla slökkviliða, sem og um vatnsöflun til slökkvistarfa. Jafnframt er kveðið á um búnað og þjálfun slökkviliðsmanna vegna mengunaróhappa á landi og björgunar á fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum. Í reglugerðinni er ennfremur fjallað um upplýsingagjöf slökkviliðs til Mannvirkjastofnunar, meðal annars vegna skráðra slysa og óhappa, gerð og efni brunavarnaráætlunar sveitarfélaga og skipulag slökkviliðs hvað varðar viðbragð og útkallslið.