07.12 2018

Drög að breytingu á byggingarreglugerð í umsögn

Drög að breytingu á byggingarreglugerð í umsögn

Vakin er athygli á að umhverfis- og auðlindaráðuneyti hefur sett drög að (8.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012 inn í samráðsgátt og óskar eftir umsögnum.

Megintilefni breytinganna eru þær breytingar sem samþykktar voru síðastliðið vor á lögum um mannvirki hvað varðar stjórnsýslu mannvirkjamála sem og orkuskipti í samgöngum.

Drögin fela einnig í sér breytingar á stjórnsýslu mannvirkjamála og eru þær helstu eftirfarandi:

  • Felld er niður krafa um að allir séruppdrættir vegna mannvirkjagerðar liggi fyrir við útgáfu byggingarleyfis.
  • Heimilað er að ábyrgðaryfirlýsingum tiltekinna iðnmeistara sé skilað inn áður en viðkomandi verkþættir hefjast en ekki fyrir útgáfu byggingarleyfis.
  • Meginreglan verður sú að byggingarstjóri annast áfangaúttektir og að stöðuskoðanir verða framkvæmdar af leyfisveitanda eða skoðunarstofu. Þá er gert ráð fyrir að byggingarstjóri geti veitt öðrum umboð í ákveðnum tilvikum til að mæta í eða annast áfangaúttektir.
  • Felld er niður krafa um faggildingu leyfisveitanda vegna áfangaúttekta í ljósi þess að byggingarstjórum er falið það verkefni að meginstefnu til.
  • Ákvæði um eftirlit Mannvirkjastofnunar með störfum hönnuða, byggingarstjóra og iðnmeistara og gæðastjórnunarkerfum eru gerð skýrari. 
  • Aukin áhersla er lögð á innra eftirlit hönnuða og skráningu niðurstaðna eftirlits í gæðastjórnunarkerfi auk þess sem áhersla er lögð á gæðastjórnun og ábyrgð byggingarstjóra.
  • Aðrar minni breytingar sem koma til vegna reynslu af framkvæmd reglugerðarinnar.

Þá er með breytingunni er lögð sú skylda á mannvirkjahönnuði að gera ráð fyrir hleðslu rafbíla við ákveðinn lágmarksfjölda bílastæða við annað húsnæði en íbúðarhúsnæði, en kröfur er varða íbúðarhúsnæði eru nú þegar til staðar í reglugerðinni.

Umsagnarfrestur er til 17. desember n.k.