03.05 2019

Ársskýrsla um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2018

Ársskýrsla um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2018

Mannvirkjastofnun hefur yfirumsjón með markaðsgæslu raffanga á Íslandi auk þess að annast markaðseftirlit með rafföngum. Stofnunin fylgist með rafföngum á markaði og tekur við ábendingum frá notendum og öðrum aðilum. 

Faggilt skoðunarstofa, BSI á Íslandi ehf, annast í umboði Mannvirkjastofnunar framkvæmd skoðana á rafföngum á markaði í samræmi við gildandi samning hverju sinni, verklagsreglur og skoðunarhandbók Mannvirkjastofnunar. 

Komin er út ársskýrsla BSI á Íslandi ehf um markaðseftirlit raffanga fyrir árið 2018. Þar kemur m.a. fram að farið var í 227 heimsóknir til söluaðila raffanga á síðasta ári og  21.157 rafföng „skimuð" í þessum heimsóknum.

Ársskýrslan er aðgengileg hér