24.10 2019

Orkumerkingar hjólbarða

Orkumerkingar hjólbarða

Þar sem tími dekkjaskipta er yfirvofandi er rétt er að árétta að allir hjólbarðar sem boðnir eru til sölu eiga að vera merktir á viðeigandi hátt. Merkingarnar eiga að vera á áberandi límmiða sem festur er á hjólbarðana eða sýnilegur fyrir kaupanda á sölustað.  Einnig eiga merkingarnar að vera á reikningnum eða fylgja við kaupin á dekkjunum.

Í október lét Mannvirkjastofnun framkvæma skoðun á ástandi orkumerkinga hjólbarða í flokkum C1 og C2. Skoðanir voru framkvæmdar af Frumherja hf. sem er faggilt skoðunarstofa á sviði markaðseftirlits.

Í skoðun á hjólbörðum í þessum flokkum voru skoðað og skráð ástand orkumerkinga hjá 14 aðilum víðsvegar á höfuðborgarsvæðinu. Ástandið var almennt gott en yfir heildina litið voru 70% hjólbarðanna með fullnægjandi orkumerkingar, í 3% tilfella þóttu merkingarnar ekki fullnægjandi. Í 28% tilfella reyndust hjólbarðarnir ekki hafa nauðsynlegar orkumerkingar.

Reglur um merkingar hjólbarða gera þá kröfu til söluaðila hjólbarða að þeir upplýsi neytendur um eldsneytisnýtni (snúningsmótstaða) hjólbarða á kvarðanum A til G, veggrip í bleytu á kvarðanum A til G og snúningshávaða gefin upp í dB.

Markmið er að tryggja að neytendur hafi greiðan aðgang að samræmdum upplýsingum um ofangreind atriði og að þeir verði betur upplýstir og velji frekar vörur sem ná fram frekar orkusparnaði og dragi úr umhverfisáhrifum.

 Hér má nálgast skýrsluna.