Lög og reglugerðir

1. Byggingar

2. Byggingarvörur

 • Lög nr. 114/2014 um byggingarvörur.
 • Reglugerð nr. 665/2016 um birtingu tilvísana til staðla um byggingarvörur.
 • Reglugerð nr. 424/2015 um gildistöku ákvarðana og framseldra reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) um röðun tiltekinna byggingarvara í flokka eftir nothæfi með tilliti til viðbragða við bruna, brunatæknilega flokkun á tilteknum vörum án þess að brunaprófun þurfi að fara fram, og aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara skv. 60. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 um byggingarvörur.
 • Reglugerð nr. 385/2015 um gildistöku framseldra reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 574/2014 um breytingu á III. viðauka og nr. 568/2014 um breytingu á V. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 að því er varðar mat á nothæfi byggingarvara, sannprófun á stöðugleika þess, og fyrirmyndina sem skal nota við gerð yfirlýsingar um nothæfi byggingarvara.
 • Reglugerð nr. 384/2015 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 157/2014 um skilyrði fyrir rafrænni vinnslu yfirlýsingar um nothæfi byggingarvara.
 • Reglugerð nr. 383/2015 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1062/2013 um framsetningu evrópska tæknimatsins fyrir byggingarvörur.
 • Lög nr. 95/2016 um timbur og timburvörur.
 • Reglugerð nr. 823/2016 um timbur og timburvörur.

3. Eldvarnir

4. Slökkvilið

5. Rafmagnsöryggi

6. Hættuleg efni í raf- og rafeindabúnaði

7. Visthönnun

 • Lög nr. 42/2009 um visthönnun vöru sem tengist orkunotkun.
 • Reglugerð nr. 69/2018 um breytingu á reglugerð nr. 930/2017 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/2281 frá 30. nóvember 2016, um ramma til að setja fram kröfur varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar vörur með tilliti til krafna um visthönnun á vörum til lofthitunar, vörum til kælingar, vökvakælum fyrir vinnslukerfi með hátt úttakshitastig og hitaspírala.
 • Reglugerð nr. 68/2018 um breytingu á reglugerð nr. 841/2015 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 584/2014, frá 21. maí 2014, um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar litla, meðalstóra og stóra aflspenna.
 • Reglugerð nr. 67/2018 um breytingu á reglugerð nr. 643/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 547/2012 að því er varðar kröfur varðandi visthönnun vatnsdælna. 
 • Reglugerð nr. 66/2018 um breytingu á reglugerð nr. 619/2016 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1095 frá 5. maí 2015, um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun kæli- eða frystiskápa, sem notaðir eru í atvinnuskyni, blásturskæliskápa og blásturfrystiskápa, þjöppunarsamstæðna með eimsvala og vökvakæla fyrir vinnslukerfi.
 • Reglugerð nr. 65/2018 um breytingu á reglugerð nr. 618/2016 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1185 frá 24. apríl 2015, um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun staðbundinna rýmishitara sem nota eldsneyti í föstu formi.
 • Reglugerð nr. 64/2018 um breytingu á reglugerð nr. 615/2016 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1188 frá 28. apríl 2015, um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun staðbundinna rýmishitara.
 • Reglugerð nr. 63/2018 um breytingu á reglugerð nr. 614/2016 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1189 frá 28. apríl 2015, um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun katla fyrir eldsneyti í föstu formi.
 • Reglugerð nr. 62/2018 um breytingu á reglugerð nr. 423/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 643/2009 um kröfur varðandi visthönnun á kælitækjum til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 61/2018 um breytingu á reglugerð nr. 422/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 642/2009 að því er varðar kröfur varðandi visthönnun á sjónvörpum.
 • Reglugerð nr. 60/20018 um breytingu á reglugerð nr. 421/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 641/2009 er varpar visthönnun á sjálfstæðum hringrásardælum án ásþéttis og hringrásardælum án ásþéttis sem eru felldar inn í vörur.
 • Reglugerð nr. 59/2018 um breytingu á reglugerð nr. 420/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 640/2009 hvað varðar visthönnun á rafmagnshreyflum.
 • Reglugerð nr. 58/2018 um breytingu á reglugerð nr. 419/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 278/2009 um kröfur varðandi visthönnun ytri aflgjafa með tilliti til aflþarfar þeirra í lausagangi og meðalnýtni við álag.
 • Reglugerð nr. 57/2018 um breytingu á reglugerð nr. 418/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 107/2009 um kröfur varðandi visthönnun á einföldum aðgangskössum.
 • Reglugerð nr. 56/2018 um breytingu á reglugerð nr. 417/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1275/2008 frá 17. desember 2008, sbr. (ESB) nr. 801/2013 frá 22. ágúst 2013, um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/32/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun raf- og rafeindatækja til heimilis- og skrifstofunota með tilliti til aflþarfar þeirra í reiðuham eða þegar slökkt er á þeim.
 • Reglugerð nr. 55/2018 um breytingu á reglugerð nr. 390/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1016/2010 um kröfur varðandi visthönnun á uppþvottavélum til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 54/2018 um breytingu á reglugerð nr. 389/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1015/2010 um kröfur varðandi visthönnun á þvottavélum til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 53/2018 um breytingu á reglugerð nr. 387/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 327/2011 um kröfur varðandi visthönnun viftna sem ganga fyrir hreyflum með rafinnafli á bilinu 125 W og 500 kW.
 • Reglugerð nr. 52/2018 um breytingu á reglugerð nr. 345/2016 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1253/2014 frá 7. júlí 2014, um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun loftræstieininga.
 • Reglugerð nr. 51/2018 um breytingu á reglugerð nr. 293/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2012 er varðar visthönnun loftræstisamstæðna og vifta.
 • Reglugerð nr. 50/2018 um breytingu á reglugerð nr. 163/2014 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 932/2012, frá 3. október 2012, um kröfur varðandi visthönnun þurrkara til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 49/2018 um breytingu á reglugerð nr. 156/2016 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 66/2014 frá 14. janúar 2014, um framkvæmd tilskipunar Evrópusambandsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun bakaraofna, helluborða og gufugleypa til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 48/2018 um breytingu á reglugerð nr. 153/2016 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 666/2013, frá 8. júlí 2013 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun ryksugna.
 • Reglugerð nr. 47/2018 um breytingu á reglugerð nr. 151/2016 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 617/2013, frá 26. júní 2013, um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun tölva og netþjóna.
 • Reglugerð nr. 868/2016 um brottfall reglugerðar nr. 164/2014 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1194/2012, um kröfur varðandi visthönnun stefnuvirkra ljósapera, ljósdíóðupera og tengds búnaðar.
 • Reglugerð nr. 579/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 245/2009 frá 18. mars 2009, sbr. (ESB) nr. 347/2010 frá 21. apríl 2010, sbr. (ESB) nr. 2015/1428 frá 25. ágúst 2015, er varðar visthönnun flúrpera án innbyggðrar straumfestu, háþrýstra úthleðslupera og varðandi straumfestur og lampa fyrir slíkar ljósaperur. 
 • Reglugerð nr. 578/2011 um gildistöku reglugerðar framkvæmdarstjórnarinnar (ESB) nr. 244/2009 frá 18. mars 2009, sbr. (ESB) nr. 859/2009 frá 18. september 2009, sbr. (ESB) nr. 2015/1428 frá 25. ágúst 2015, er varðandi visthönnun með tilliti til útfjólublárrar geislunar óstefnuvirkra ljósapera til heimilisnota.   

Önnur lög og reglugerðir

8. Orkumerkingar

 • Lög nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun.
 • Reglugerð nr. 203/2018 um breytingu á reglugerð nr. 617/2016 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1186 frá 24. apríl 2015, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar staðbundinna rýmishitara.
 • Reglugerð nr. 202/2018 um breytingu á reglugerð nr. 616/2016 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1187 frá 27. apríl 2015, um viðbætur á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar katla fyrir eldsneyti í föstu formi og pakka með kötlum fyrir eldsneyti í föstu formi, viðbótarhiturum, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku.
 • Reglugerð nr. 201/2018 um breytingu á reglugerð nr. 388/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 392/2012 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar þurrkara til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 200/2018 um breytingu á reglugerð nr. 386/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 626/2011 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er varðar orkumerkingar loftræstisamstæða og viftna.
 • Reglugerð nr. 199/2018 um breytingu á reglugerð nr. 385/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1062/2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er varðar orkumerkingar sjónvarpa.
 • Reglugerð nr. 198/2018 um breytingu á reglugerð nr. 384/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1061/2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að þvi er varðar orkumerkingar þvottavéla til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 197/2018 um breytingu á reglugerð nr. 383/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1060/2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er varðar orkumerkingar kælitækja til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 196/2018 um breytingu á reglugerð nr. 382/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1059/2010 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/EB að því er varðar orkumerkingar uppþvottavéla til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 195/2018 um breytingu á reglugerð nr. 347/2016 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/1094 frá 5. maí 2015, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar kæli- eða frystiskápa sem notaðir eru í atvinnuskyni.
 • Reglugerð nr. 194/2018 um breytingu á reglugerð nr. 346/2016 um gilistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1254/2014 frá 11. júlí 2014, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar loftræstieininga fyrir íbúðarhúsnæði.
 • Reglugerð nr. 193/2018 um breytingu á reglugerð nr. 344/2016 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 811/2013 frá 18. febrúar 2013, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar hitara fyrir rými, sambyggðra hitara, pakka með hitara fyrir rými, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku og pakka með sambyggðum hitara, hitastýringu og búnaði sem nýtir sólarorku.
 • Reglugerð nr. 192/2018 um breytingu á reglugerð nr. 155/2016 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 65/2014, frá 1. október 2013, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar bakaraofna og gufugleypa til heimilisnota.
 • Reglugerð nr. 191/2018 um breytingu á reglugerð nr. 154/2016 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 812/2013, frá 18. febrúar 2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar vatnshitara, geymslutanka fyrir heitt vatn og pakka með vatnshitara og búnaði sem nýtir sólarorku.
 • Reglugerð nr. 190/2018 um breytingu á reglugerð nr. 152/2016 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 665/2013, frá 3. maí 2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar ryksugna.
 • Reglugerð (ESB) nr. 518/2014 um breytingu á framseldum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1059/2010, (ESB) nr. 1060/2010, (ESB) nr. 1061/2010, (ESB) nr. 1062/2010, (ESB) nr. 626/2011, (ESB) nr. 392/2012, (ESB) nr. 874/2012, (ESB) nr. 665/2013, (ESB) nr. 811/2013 og (ESB) nr. 812/2013 að því er varðar merkingu orkutengdra vara á netinu.
 • Reglugerð nr. 832/2013 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 874/2012, frá 12. júlí 2012, um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/30/ESB að því er varðar orkumerkingar rafmagnsljósapera og lampa. 
 • Reglugerð nr. 819/2010 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar og ráðsins (ESB) nr. 106/2008 frá 15. janúar 2008, sbr. (ESB) nr. 174/2013 frá 5. febrúar 2013,  um áætlun Bandalagsins varðandi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði.
 • Reglugerð nr. 78/1999

  um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnunarinnar (ESB) nr. 96/60 frá 19. september 1996 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar sambyggðra þvottavéla og þurrkara til heimilisnota.

 • Reglugerð nr. 1001/2013 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1235/2011, frá 29. nóvember 2011, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1222/2009 að því er varðar flokkun á veggripi hjólbarða á blautum vegi, mælingu á snúningsmótstöðu og sannprófunaraðferðina.
 • Reglugerð nr. 855/2012 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1222/2009 um merkingu hjólbarða að því er varðar eldsneytisnýtingu og aðrar nauðsynlegar kennistærðir.
Til baka