Öryggisstjórnun rafveitna

Í því skyni að tryggja öryggi raforkuvirkja og rekstur þeirra sem frekast er unnt skulu ábyrgðarmenn raforkuvirkja rafveitna, samkvæmt ákvörðun ráðherra, koma upp öryggisstjórnunarkerfi með virkjum. Í öryggisstjórnunarkerfi rafveitna skal skilgreina m.a. skipulag, ábyrgðarskiptingu, skráningu virkja, eftirlit virkja og ákvæði um innri úttektir.

 

Skilgreining á rafveitum, smávirkjunum, iðjuverum og einkarafstöðvum:

Rafveita:

Fyrirtæki með rafala stærri en 300 kVA sem framleiðir, dreifir og/eða selur rafmagn.


Iðjuver:

Virki, háspennt og/eða lágspennt, þar sem aðflutt raforka kemur á háspennu.


Einkarafstöð:

Rafstöð í einkaeigu sem er staðbundin og framleiðir rafmagn fyrir neysluveitu, sem ekki fær rafmagn frá rafveitu.


Smávirkjun:

Fyrirtæki með rafala allt að 300 kVA sem dreifir og/eða selur rafmagn.

Til baka