Skoðunarstofur

Faggiltri skoðunarstofu er heimilt, að fengnu starfsleyfi Mannvirkjastofnunar, að annast skoðanir, rannsóknir, eftirlit og úttektir á virkjum og öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka, rafföngum og aðstöðu og búnaði rafverktaka samkvæmt samningi við stjórnvöld, eigendur, rekstraraðila, seljendur, framleiðendur og aðra sem ber að uppfylla tilteknar skyldur á rafmagnssviði.

Mannvirkjastofnun veitir starfsleyfi til reksturs skoðunarstofa á rafmagnssviði. Starfsleyfi er skilgreint og bundið við eitt eða fleiri eftirfarandi starfssviða:

 •  Að skoða virki með málspennu yfir 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu.
 •  Að skoða virki með málspennu til og með 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu.
 •  Að skoða öryggisstjórnunarkerfi rafveitna og framkvæmd öryggisstjórnunar.
 •  Að skoða öryggisstjórnunarkerfi rafverktaka og framkvæmd öryggisstjórnunar.
 •  Skoðun á aðstöðu og búnaði rafverktaka.
 •  Að skoða rafföng á markaði.

Skoðunarstofa skal fullnægja kröfum um hlutleysi þriðja aðila, eins og þær eru í reglugerð um starfsemi faggiltra óháðra skoðunarstofa. Skoðunarstofur með faggildingu og starfsleyfi Mannvirkjastofnunar eru þrjár:

 Skoðunarstofa Heimili Staður Sími Veffang
 Frumherji hf.   Þarabakka 3  109 Reykjavík  570 9270  www.frumherji.is
 Rafskoðun ehf.  Lyngási 11  210 Garðabæ  551 4500  www.rafskodun.is
 BSI á Íslandi ehf.    Skipholti 50c   105 Reykjavík   414 4444  www.bsiaislandi.is
 

Frumherji hf., Rafskoðun ehf. og BSI á Íslandi ehf. hafa starfsleyfi á eftirfarandi starfssviðum:

 •  Að skoða virki með málspennu yfir 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu.
 •  Að skoða virki með málspennu til og með 1000 V riðspennu eða 1500 V jafnspennu.
 •  Að skoða öryggisstjórnunarkerfi rafveitna og framkvæmd öryggisstjórnunar.
 •  Að skoða öryggisstjórnunarkerfi rafverktaka og framkvæmd öryggisstjórnunar
 •  Skoðun á aðstöðu og búnaði rafverktaka.

BSI á Íslandi ehf. hefur að auki starfsleyfi á eftirfarandi sviði:

 •  Að skoða rafföng á markaði.
Til baka